Disclaimer

Op deze website van Sanmarko.nl of Sanmarkotravel.com (verder Sanmarko.nl) zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

Disclaimer
Sanmarko.nl heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Sanmarko.nl staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Sanmarko.nl aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Sanmarko.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Sanmarko.nl garandeert evenmin dat deze website foutloos of ononderbroken functioneert. Op deze website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Sanmarko.nl niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Sanmarko.nl wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.

De informatie in advertenties op de website www.sanmarko.nl of www.sanmarkotravel.com is de verantwoordelijkheid van de betreffende adverteerder. Sanmarko.nl kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid of enig ander aspect van deze informatie.

Wij adviseren u om alle informatie waarvan u gebruik wilt te maken, zelf op juistheid te controleren.

Copyright
Sanmarko.nl, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sanmarko.nl, de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

Linken
Linken en verwijzen naar de pagina's van Sanmarko.nl op internet mag altijd. De redactie stelt het op prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld. Wanneer u een link wilt afdrukken van een pagina op de website, is het voldoende om www.sanmarko.nl of www.sanmarkotravel.com te gebruiken, samen met een directorynaam en de paginanaam.

© 2001 - 2024 www.sanmarko.nl divider Disclaimer Privacy